Uložit tento text

Micro ScopeIkona uScope

NÁVOD  NA  INSTALACI 

1. PODPOROVANÉ MIKROKONTROLERY

Program uScope je primárně určen pro spolupráci s mikrokontroléry s pamětí typy FLASH, které mají schopnost sami modifikovat paměť CODE (většinou prostřednictvím nastavení některého SFR v kombinaci s instrukcí MOVX). Mezi takové patří např. Atmel/Temic/Philips 89C51Rx2 nebo rodina mikrokontrolérů AduC. Další možností je speciální úprava hardware, při které je jako paměť programu použita paměť typu RAM, do které se zapisuje signálem WR (MOVX) ale čte se signálem PSEN (MOVC). Tato paměť pak slouží jako simulátor přepisovatelné paměti programu. Takto fungují např. moduly Piggy firmy KMB s.r.o. a řada dalších produktů jiných firem (Phytec aj.). V takovém případě není program uScope závislý na použitém mikrokontroléru, je pouze třeba použít mikrokontrolér, který má klasické sériové rozhraní RS-232. Poslední možností je použití emulačního prostředku EMUL-3/4, který vyráběl ELITRON a.s. To je však spojeno s nevýhodou potřeby zapojení zásuvného modulu (emulační hlavice) do vyvíjené aplikace. Podpora různých typů hardware se vybírá v dialogu nastavení komunikace (menu Nástroje | Komunikace nebo ikona na panelu nástrojů).

2. SIMULÁTOR

Pokud není k dispozici žádný hardware, můžete použít interní simulátor kódu MCS-51 (volba SIM51 v menu Nástroje | Komunikace). V tomto režimu není k dispozici žádná simulace vstupů/výstupů s vyjímkou sériového rozhraní, externích interruptů a čítačů/časovačů. Simulátor podporuje pouze standardní jádro MCS-51.

3. EDITOR

Editor zdrojového kódu využívá standardní prvek Richedit, který je běžnou součástí operačního systému Windows. Pokud chcete využít všech možností (víceúrovňové UNDO, rolování kolečkem myši), doporučujeme Vám upgrade na Richedit verze 2. Ten je běžnou součástí Win2000/XP, ne však Win9x. Vzhledem k tomu, že tento upgrade nemůže být součástí instalace programu uScope, je nejschůdnější možností překopírování všech souborů RICH*.* z adresáře WINDOWS\SYSTEM32 ve WinXP/2000 do adresáře WINDOWS\SYSTEM ve Win9x. Další možností je stažení tohoto upgrade ze serveru Microsoft update.

4. INSTALACE PROSTŘEDKU UMON-52

Mikrokontroléry typu AduC jsou připraveny k použití bez dalších úprav (pouze je třeba zabezpečit možnost resetu s uzemněným signálem PSEN). Pro podporu programu uScope je potřeba do mikrokontrolérů typu jako je např. Atmel/Temic/Philips 89C51RD2 a podobných nahrát prostředek UMON-52, který je v případě potřeby součástí dodávky. Pro nahrání souboru do procesoru typu Atmel/Temic postupujte následovně:

1/ Pokud je třeba, nainstalujte si program FLIP. Instalační program SETUP.EXE najdete na distribučním mediu v adresáři SUPPORT\Flip.

2/ Spusťte program Flip, vyberte správný typ mikrokontroléru a nastavte parametry komunikační linky.

3/ Prostřednictvím linky RS-232 připojte laděnou aplikaci s mikrokontrolérem k Vašemu PC. Uzemněte pin PSEN a resetujte mikrokontrolér. Pokud je v aplikaci externí obvod Watch-Dog, nezapomeňte ho předem "uspat". Pak inicializujte spojení.

4/ Stiskem tlačítka <LOAD> zaveďte prostředek UMON-52 (soubor UMON52.HEX v adresáři UMON-52). Pokud používáte novější AT89C51xx, přidejte ještě soubor ATLOAD.HEX ve stejném adresáři. Nastavte parametry BSB=01 a SBV=0xE0, pro novější mikrokontrolér AT89C51xx zaškrtněte pole BLJB (viz následující obrázky).

Obr 1. Nastavení pro T89C51RD2
Obr 1. Nastavení pro T89C51RD2


Obr 2. Nastavení pro AT89C51RD2
Obr 2. Nastavení pro AT89C51RD2


5/ Nahrajte paměť FLASH mikrokontroléru a stiskem tlačítka <SET> nastavte speciální registru mikrokontroléru. Zrušte uzemnění pinu PSEN, ukončete aplikaci FLIP a znovu resetujte mikrokontrolér. Spusťte program uScope, nastavte parametry sériové linky a inicializujte připojení. Nyní je program uScope připraven k činnosti.

Pokud se v aplikaci Flip nebo uScope nedaří inicializace připojení, většinou je nevhodně nastavená baudová rychlost nebo je třeba mikrokontrolér před inicializací opět resetovat. To proto, že jak podpůrný prostředek bootloader pro aplikaci FLIP tak i UMON-52 mají schopnost autodetekce baudové rychlosti, ta je však v činnosti pouze po resetu mikrokontroléru. Následující hodnoty použitelných baudových rychlostí jsou vybrány pro nejčastěji používané frekvence krystalů.


11.0592 Mhz - 2400 4800 9600 19200 38400 57600 Baud
12.0000 Mhz - 2400 4800 9600 19200 38400 Baud
14.7456 Mhz - 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 Baud
16.0000 Mhz - 2400 4800 9600 19200 38400 Baud
22.1184 Mhz - 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200 Baud
24.0000 Mhz - 2400 4800 9600 19200 38400 57600 Baud

Pokud se spojení s aplikací FLIP nedaří navázat, pak v mikrokontroléru pravděpodobně není nahrán podpůrný prostředek bootloader. To je možné, pokud byl mikrokontrolér někdy v minulosti naprogramován nebo smazán v paralelním programátoru EEPROM. V takovém případě je potřeba na paralelním programátoru nahrát do mikrokontroléru soubor bootloader.hex, který najdete v adresáři SUPPORT\Flip\bootloader.

5. VYTVOŘENÍ NOVÉHO PROJEKTU

Tato kapitola stručně popisuje, jak vytvořit a nakonfigurovat nový projekt. Ve verzi Micro Scope Professional vás vytvořením a nastavením nového projektu provede Průvodce vytvořením projektu (Wizard). Ve verzích Standard a Lite provedete nastavení sami v několika krocích.
Volbou menu Soubor | Nový | Projekt se objeví dialog, ve kterém vyberte cestu, zadejte název souboru pro nový projekt (bez přípony) a klepněte na tlačítko [OK]. Objeví se okno manažeru projektu (Projekt | Manažer), klepnutím na tlačítko [ADD] do něj vložte soubory, které mají být součástí projektu. Můžete vložit několik souborů najednou.
Ve verzi Professional se v dalším dialogovém okně Projekt | Volby konfigurují základní volby projektu. Jednak se zde nastavují typy souborů , které potom prostředek uScope registruje jako možnou součást projektu, dále se zde volí překladač a nástroj na spojování (linkování) jednotlivých součástí projektu a pro generování cílového kódu pro programátor ve formátu Intel-HEX a další možnosti. Volbou [ADD] můžete přiřadit jednotlivým typům souborů ( ASM, C, aj. ) kompilátor. Pokud nebude zvolen žádný kompilátor, automaticky bude při překládání použit vnitřní assembler uScope. Toto nastavení můžete kdykoliv měnit z nabídky Projekt | Volby. Ve verzi Standard proveďte toto nastavení později.
V Projekt | Manažer pomocí tlačítek [Move up] a [Move down] uspořádejte pořadí souborů. První v pořadí musí být hlavní modul (pokud je zdrojový text v jazyce C, obsahuje proceduru main). Pořadí souborů pak určuje i pořadí, v jakém budou zpracovávány linkerem. Tlačítkem [Open all] se otevřou editační okna se všemi zvolenými soubory, tlačítkem [Open] pouze vybraný. Pokud nechcete otevřít žádný editor, klepněte na [OK]. Pokud nejsou k dispozici žádné soubory při tvorbě nového projektu, klepněte na [Cancel], soubory tvořící součást vytvořte volbou Soubor | Nový | Soubor (klávesová zkratka CTRL-N) a takto vytvořené soubory pak začleňte do projektu postupem popsaným v předchozím odstavci (okno manažeru vyvoláte volbou menu Projekt | Manažer).

Podrobný průvodce použitím uScope je ZDE.

Uložit tento text


Poslední aktualizace: 28.01.2018
Valid HTML  Valid CSS
©Promis 2005
České stránky/Czech pages
Anglické stránky/English pages
      Hlavní stránka       Downloads       Dále nabízíme       Kontakty       E-mail
 
Vývojové prostředí pro MCS 8051 a PIC
Micro Scope
Vlastnosti
Porovnání verzí
Podporované čipy
Help
Ceník
Simulátor
Designer
Vývojový kit a desky
Simulátory LCD
Další vývojový SW
FAQ
Naši zákazníci