Micro ScopeIkona uScope

PŘEHLED  VERZÍ  
Funkce Professional Standard Lite
Moduly pro komunikaci s hardware ( UMON52, ADuC ) Ano Ano  
Modul simulátoru MCS51( SIM51 ) včetně simulace portů a sériového rozhraní Ano Ano Ano
Modul simulátoru PIC včetně simulace portů ( nutno přiobjednat ) Ano Ano Ano
Podpora procesorů ADuC,Philips,Temic,Atmel Ano Ano  
Podpora procesorů Dallas, Silabs ( Cygnal ) Ano    
Podpora rozhraní JTAG Ano    
Podpora USB adaptéru pro procesory Silabs Ano    
Podpora protokolu I2C, I2C terminál Ano    
Podpora protokolu SPI Ano    
SPI součástky v Designeru Ano    
Designer součástí instalace Ano    
SDCC součástí instalace Ano    
Výkonný správce projektu Ano Ano Ano
Integrace kompilátorů C a ASM jiných výrobců (Keil,SDCC,...) Ano Ano Ano
Průvodce vytvořením nového projektu ( wizard ) Ano Ano Ano
Správa projektu včetně dokumentace a doprovodných textů ( Project Browser ) Ano    
Seznam úkolů a poznámek ( To Do List ) Ano    
Podpora začlenění souborů neznámého typu do projektu Ano    
Možnost začlenění knihoven a objektů do projektu Ano    
Podpora více uživatelů Ano Ano Ano
Editor zdrojového kódu s podporou zvýraznění syntaxe Ano Ano Ano
Vyhledávání v souborech Ano Ano Ano
Rychlé vyhledání deklarace proměnných/procedur Ano    
Použití množství klávesových zkratek Ano Ano Ano
Možnost konfigurace klíčových slov a oddělovačů Ano    
Debugger na úrovni zdrojového textu Ano Ano Ano
Konfigurovatelný monitor ( baud generator, XRAM, X2mod ) Ano    
Rychlé zobrazení proměnných (bubliny) Ano Ano Ano
Sledování proměnných (watches) Ano Ano Ano
Vyčíslení proměnných a výrazů (evaluate) Ano Ano Ano
Rozpoznání strukturovaných proměnných (struct,union,char) Ano    
Výpis zásobníku (call stack) na úrovni zdrojového textu Ano Ano Ano
Podpora zastavení programu na návratové instrukci z okna call stack Ano    
Zobrazení (DUMP) paměti, modifikace, plnění konstantou Ano Ano Ano
Zobrazení historie instrukcí Ano    
Grafické zobrazení průběhu programu Ano    
Počítadlo cyklů procesoru Ano    
Symbolický browser Ano Ano Ano
In-line assembler pro modifikaci kódu v aplikaci Ano Ano Ano
Grafické znázornění portů s možností přímého zápisu na port Ano Ano Ano
Konfigurace okna portů s přihlédnutím k typu procesoru Ano    
Disassembler Ano Ano Ano
Terminál pro přímou komunikaci s aplikací Ano Ano  
Downloader (programátor) FLASH Ano Ano  
Integrovaný assembler Ano Ano Ano
Možnost zakotvení podřízených oken Ano Ano Ano
Zapamatování naposledy otevřených souborů/projektů Ano Ano Ano
Intuitivní přesun objektů mezi okny ( Drag & Drop ) Ano    
Výpočet čekacích smyček (Delay) Ano    
Výpočet baudových rychlostí pro základní typy procesorů, X2 mode, SMOD Ano    
Spuštění externí utility Ano    
Generování a vložení kontrolní sumy nebo CRC do výsledného HEX souboru Ano    
Odeslání souboru pomocí klienta elektronické pošty ( Mail ) Ano    
Možnost uložení .HEX kódu na disk (upload) Ano Ano  
Uložení disassembleru do souboru Ano    

Poslední aktualizace: 28.01.2018
Valid HTML  Valid CSS
©Promis 2005
České stránky/Czech pages
Anglické stránky/English pages
      Hlavní stránka       Downloads       Dále nabízíme       Kontakty       E-mail
 
Vývojové prostředí pro MCS 8051 a PIC
Micro Scope
Vlastnosti
Porovnání verzí
Podporované čipy
Help
Ceník
Simulátor
Designer
Vývojový kit a desky
Simulátory LCD
Další vývojový SW
FAQ
Naši zákazníci