Micro ScopeIkona uScope

Často kladené otázky a odpovědi
 • Lze použít desku ED2 i pro jiné procesory ?
  Na desce jsou plošky pro osazení konektoru, umožňujícího zasunutí destičky do patice procesoru jiné aplikace. Tímto způsobem je vývojovou desku ED2 možno využít jako levný ladící prostředek pro aplikace osazené jiným typem procesoru případně pro aplikace, kde není vyveden sériový port.

 • Jak ladit aplikace pro Microchip PIC ?
  Ladit aplikace pro PIC lze v kterékoliv verzi Micro Scope . Je třeba mít nainstalován Simulátor PIC . Program lze pak ladit v režimu simulace, odladěný program nahrát do paměti procesoru a spustit aplikaci na skutečném hardware. Praktické je použití simulátoru ve spojení s Designerem , pomocí kterého lze vytvořit "virtuální" zapojení a ladit pro ně program jako pro skutečné zapojení. Designer nahradí logickou sondu při tvorbě hardware a chová se jako emulátor při ladění programu. Běh programu lze sledovat přímo v navržené aplikaci v Designeru a současně i na poli portů.

 • Co obsahuje instalace Micro Scope Professional ?
  Micro Scope Professional obsahuje množství funkcí a služeb poskytujících vysoký komfort při ladění ( viz Porovnání verzí ). Součástí instalace je Designer a kompilátor SDCC. Verze Professional podporuje automatickou konfiguraci pro použití nástroje SDCC. Používáte-li jiný kompilátor ”C” a “ASM” nebo vnitřní assembler Micro Scope, je třeba provést změnu asociace nástrojů v dialogu Project/Options.

 • Umožňuje Micro Scope simulaci periferií ?
  Micro Scope ve spolupráci s monitorem rezidentním v paměti FLASH nahrazuje emulátor, to znamená, že žádná simulace periferií není zapotřebí, protože program běží na reálném hardware. Pokud není připojen žádný hardware, běží program v režimu simulace. Režim simulace podporuje pro MCS51 porty P0,P1,P2,P3, čitače/časovače, externí interrupty a sériové rozhraní, pro PIC porty A,B,C,D, 2 čítače a interrupty. Sériové rozhraní je emulováno portem COM připojeného PC.

 • Lze ladit programy i v jiných jazycích než "C" ?
  V prostředí Micro Scope lze ladit programy napsané v "C" a assembleru. Pokud používáte jiný jazyk, který produkuje cílový kód kompatibilní s Intel-OMF, lze Micro Scope také použít (např. PL/M).

 • Pro které procesory je Micro Scope určen ?
  Pro Micro Scope je optimální procesor s FLASH 60kB s podporou InSystemProgramming (89c51Rx..,ADuC atp.) a s pamětí XDATA alespoň 1kB. Možnost implementace pro procesory s pamětí FLASH pod 8kB je problematická, je však možné je v laděné aplikaci nahradit výše uvedeným typem procesoru AT89C51RD2 apod., který představuje nadstavbu pro typ 89C52, a ve výsledné aplikaci pak jednoduše osazovat procesory s nižšími parametry.

 • Má Micro Scope vlastní kompilátor "C" ?
  Micro Scope nemá integrované "C" (vlastní), umožňuje ale začlenění libovolného kompilátoru C (i Keil, SDCC). Konkrétně : v menu Projekt | Option vybrat položku s příponou .C a tlačítkem Properties přiřadit kompilátor. Pak je možné v Micro Scope psát a překládat zdrojové texty v C.
  Assembler pro MCS-51 je integrovanou součástí Micro Scope.

 • Umožňuje Micro Scope ladění na úrovni zdrojového kódu nebo jenom assembleru ?
  Micro Scope umožňuje ladění na obou úrovních. Pokud ladíte kód generovaný se všemi symbolickými informacemi ( directiva DEBUG, výsledný kód Intel-OMF, obvykle soubor bez přípony), pak Micro Scope plně podporuje režim ladění na úrovni zdrojového kódu. Pokud chcete k ladění použít pouze hexadecimální kód, je potřeba vzdát se možnosti na úrovni zdrojového kódu.

 • Komunikace mezi Micro Scope a hardware funguje po sériové lince ?
  Program Micro Scope nepotřebuje při běhu laděné aplikace nijak komunikovat, takže pokud se ladí např. nějaká aplikace typu sběr dat, pak je komunikační linka uvolněna po spuštění uživatelského programu pro laděnou aplikaci. Nelze samozřejme program krokovat a současně přijímat znaky pro účely ladění, to je však vyloučeno i v případě jiných emulátorů, neboť procesory x51 nemají žádnou vyrovnávací paměť pro sériovou komunikaci. Program Micro Scope disponuje možností spustit libovolný jiný program z nabidky Tools/Execute, timto programem tedy může být komunikační program na PC pro sběr dat atp. Pokud je třeba, aby laděná aplikace komunikovala s jiným systémem než PC (napr. PLC apod), je možno komunikaci přepnout např. pomocí DATA SWITCH (komerčně dostupno pro tiskárny), nechat proběhnout potřebné komunikace a pakliže laděná aplikace má nastaven nějaký break, který se provede v důsledku komunikování, lze přepnout zpět a pokračovat v ladění.

 • Lze použít Micro Scope pro aplikace s procesory ADuC ?
  V procesorech ADuC je nahrán firmware (monitor a downloader), který je programem Micro Scope podporován. Jediné omezení je stejné jako u obecného procesoru s pamětí FLASH, a to je v bodu 6 zmiňovaná sériová linka.


Na další dotazy Vám rádi odpovíme na :

tel/fax: +420 482 751 434
e-mail: faq@promislbc.cz

Poslední aktualizace: 28.01.2018
Valid HTML  Valid CSS
©Promis 2005
České stránky/Czech pages
Anglické stránky/English pages
      Hlavní stránka       Downloads       Dále nabízíme       Kontakty       E-mail
 
Vývojové prostředí pro MCS 8051 a PIC
Micro Scope
Vlastnosti
Porovnání verzí
Podporované čipy
Help
Ceník
Simulátor
Designer
Vývojový kit a desky
Simulátory LCD
Další vývojový SW
FAQ
Naši zákazníci