Micro ScopeIkona uScope

USAGE  EXAMPLE  STEP  BY  STEP       


This document helps you to write, compile and debug programs in Micro Scope environment.

More detailed help for first use is HERE.

1) Start program uScope.

2) Select menu File | New | Project. Now dialog appears. You can select path and enter file name for new project (without extension or with extension .DPC). Program offers file uScope.DPC in installation directory automatically. Select [OK]. You have been establish uScope.DPC project.

3) Project manager window will appear now. By click on button [ADD] you can insert files which are part of project. You since insert nothing and click on [OK].

4) Create experimental example : select menu File | New | File. New editing flag NONAME1 sets in array for editing windows . In this window write following lines :
a) cseg at 0
b) mov  a,#0
c) loop:
d) inc  a
e) sjmp loop
f) END

5) Select menu File | Save as. For save of file select installation component of uScope program ( usually C:\Program Files\uScope\), to array “File name” write "Test" and in array “Save as type” select ‘Assembler files’. Then select [Save]. Notice : title of flag changed heading on „TEST.ASM“. That's how you created „TEST.ASM“ file.

6) Select menu Projekt | Manager open projects manager window. Click on [ADD]. In view menu select file „TEST.ASM“ and then click on [Open]. Then click on [OK] in project manager window . That's how file „TEST.ASM“ became the part of project „uScope.DPC“.

7) Zvolte menu Tools | Communication. V poli “ Target“ vyberte položku „SIM51“ a klepněte na [OK]. Takto jste zvolil simulátor SIM51 jako komunikační a ladící nástroj.

8) Zvolte menu Project | Compile. Tím přeložíte zdrojový soubor „POKUS.ASM“ a současně vygenerujete cílový kód „POKUS.OBJ“.

9) Zvolte menu File | Load. V poli „Zobrazit soubory typu“ vyberte „OMF Files“ a v poli „Název souboru“ na „POKUS.OBJ“ a nakonec klepněte na [OK]. Objeví se okno zavaděče (loader). Zkontrolujte, zda v oblasti „Load parameters“ není zaškrtnuté žádné pole a klepněte na [Load] (tyto volby jsou určeny pokročilým uživatelům uScope). Tím se cílový kód zavede do paměti. Loader na konci vyzve k zadání hodnoty ukazatele STACKU. Tuto hodnotu potvrďte klepnutím na [OK].

10) Klepněte myší na řádek programu s návěstím loop a stiskněte klávesu <F5> (zkratka pro menu Run | Breakpoint | Set/remove break). Řádek s návěstím loop zčervená, což indikuje, že se stal bodem přerušení běhu programu.

11) Stiskněte klávesu F9 (zkratka pro menu Run | Run). Program se spustí a dojde k přerušení běhu programu po dosažení návěstí loop.

12) Pomocí klávesy F7 (zkratka pro menu Run | Step into) krokujte program. Na panelu registrů sledujte změny hodnot registrů ACC,PSW,PC a příznaků stavového slova.

13) Zvolte menu View | Debug windows | Disassembler. Klepnutím na [OK] potvrďte nabízenou adresu pro počátek disassembleru. Zobrazí se okno disassembleru s aktuální pozicí programového čítače. Uchopte horní rámeček okna myší a táhněte jej směrem k okrajům okna editoru. Povšimněte si, že takto můžete okno disassembleru (a i ostatních oken) zakotvit do hlavního okna. Zakotvěte okno do dolního okraje plochy, aby Vaše plocha vypadala stejně jako na následujícím obrázku.


Zobrazení disassembleru

Pomocí klávesy F7 dále krokujte program. Sledujte pohyb kurzoru v okně disassembleru. Dále si povšimněte symbolu pro programovou zarážku vlevo od řádku s návěstím loop. Klepnete-li do okna disassembleru pravým tlačítkem myši, zobrazí se lokální menu, které umožňuje ovládání běhu programu prostřednictvím okna disassembleru a mj. také přepínat stav programových zarážek.

14) Zvolte menu View | Debug windows | Watches. Zobrazí se okno pro sledování hodnot proměnných a registrů. Klepněte do prostoru okna pravým tlačítkem myši. Zobrazí se lokální menu, které umožňuje ovládat obsah sledovacího okna. Zvolte “ADD watch“ a zadejte ‘ACC’ a klepněte na OK. Zakotvěte toto okno doprostřed okna disassembleru. Povšimněte si změny vzhledu zakotvených oken, jsou nyní uspořádána do záložek jako na následujícím obrázku.


Zobrazeni “watch window“

15) Při novém spuštění uScope, pokud chcete cílový kód ladit (krokovat, spouštět atd.), je třeba ho vždy zavést (File/Load). Pokud chcete, aby se tak dělo automaticky, zaškrtněte políčko “Load automatically on start” v dialogu, který vyvoláte volbou menu Tools | Preferences kde klepnete na záložku “Loader”.

Blahopřejeme. Nyní jste zvládl základní funkce prostředí uScope. Pro použití dalších funkcí si, prosím, pozorně prostudujte přiložený soubor nápovědy, který snadno zobrazíte volbou menu Help | uScope Help. Tak využijete další mocné nástroje prostředí uScope.

Uložit tento text


Last modification: 28.01.2018
Valid HTML  Valid CSS
©ProMiS 2005
České stránky/Czech pages
Anglické stránky/English pages
      Main page       Downloads       Our more offers       Contact       E-mail
 
Development environment for MCS 8051 and Microchip PIC
Micro Scope
News
Basic features
Versions
Supported chips
First time help
Usage example
Price list
Simulation version
Designer
Evaluation boards
LCD simulators
Development SW
FAQ
Our customers